Bryter nya ljudvallar

0.5 - Light

ZilenZio 0.5 fungerar främst som en barriär att placera ut på strategiska platser i rummet för att dela upp och skärma av ljud. I många miljöer med lägre ljudnivåer kommer ZilenZio 0.5 lösa ljudproblemen perfekt. För mer komplexa ljudmiljöer rekommenderar vi ZilenZios standardsortiment, eller en kombination av båda. ZilenZio 0.5 – vårt sätt att effektivt skärma av ljud.

bild-1blå.jpg
bild-1blå.jpg Light-Bordsskärm.jpg